Opšta bolnica Subotica

  • Godina: 2018
  • Lokacija: Subotica, Srbija
  • Intervencija: Rekonstrukcija, adaptacija i energetska sanacija
  • Status projekta: U izradi
  • Program: Objekat zdravstvene zaštite
  • Površina: 40 000 m2
  • Saradnici: Quiddita

Kompleks bolnice, koji je u potpunosti obuhvaćen rekonstrukcijom, je heterogen - čine ga objekti sa kraja 19. veka, kao i savremeni objekti iz 20. veka. Glavna zgrada bolnice je projektovana imajući u vidu zahteve savremenih zdravstvenih ustanova i novih tehnologija lečenja. Posebna pažnja je posvećena očuvanju istorijskog nasleđa i identiteta prilikom osavremenjavanja kompleksa.

Prikaži više

AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ