Osnovna škola „1. maj“

  • Godina: 2017
  • Lokacija: Vladimirovac, Alibunar, Srbija
  • Intervencija: Rekonstrukcija i energetska sanacija
  • Status projekta: Završeno
  • Program: Osnovna škola
  • Površina: 2 300 m2
  • Saradnici: Asmec Consultants

Novi objekat škole je zamenio postojeći u istom gabaritu. Preuzimajući motiv "centra" iz urbane tipologije mesta, škola je organizovana oko unutrašnjeg dvorišta. Dvorište - kao oaza - predstavlja mesto okupljanja i igre učenika. Škola je u potpunosti prilagođena deci i korisnicima sa posebnim potrebama.

Prikaži više

AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ