Osnovna škola „Nikola Tesla“

  • Godina: 2018
  • Lokacija: Novi Banovci, Stara Pazova, Srbija
  • Status projekta: U izgradnji
  • Program: Osnovna škola
  • Površina: 3 500 m2

Novi objekat je formiran iz dve celine spojene stepenišnim prostorom. Naglašena je forma na uglu, a objekat svojom pozicijom formira trg ispred crkve, čime je ukazano na značaj objekta u širem kontekstu. Objekat je povezan sa postojećom školom i fiskulturnom salom i sa njima čini jedinstven kompleks, zadržavajući jasnu razliku između celina koje ga čine.

Prikaži više

AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ