Osnovna škola ”Svetozar Marković”

  • Godina: 2019
  • Lokacija: Sjenica, Srbija
  • Intervencija: Novi objekat
  • Status projekta: U izradi
  • Program: Osnovna škola
  • Površina: 9 500m2

Kompleks je koncipiran kao tri celine - škola, bazen i fiskulturna sala - koje se međusobno preklapaju i uronjene su u postojeću morfologiju terena. Zatvarajući se ka spoljašnjosti, škola se formira kao breg, dok se sa unutrašnje strane otvara igralištu i borovoj šumi.

Prikaži više

AKSONOMETRIJSKI PRIKAZ