Top

DANILO GRAHOVAC

Direktor

education: Diplomirani inženjer arhitekture

Lider SADA tima je Danilo Grahovac, koji se nalazi na poziciji Direktora

i odgovornog projektanta arhitekture. Osnivač je Studia A&D Architects.

Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.