Top

Jelena Memarović

Jelena Memarović

Arhitekta

education: Master inženjer arhitekture

Jelena Memarović pridružila se SADA timu 2023. godine kao projektant arhitekture.

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije.