Top

Jelena Mojićević

Arhitekta

education: Master inženjer arhitekture

Jelena Mojićević- Master inženjer arhitekture je deo  SADA tima postala 2018. godine.

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Konstruktivni sistemi.