Top

Tamara Kamberović

Senior arhitekta

education: Master inženjer arhitekture

Tamara Kamberović  pridružila se SADA timu 2020. godine.

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na studijskom programu Integrisane akademske studije Arhitektura.