Top

SADA tim

Ponosni smo što možemo da vas obavestimo da je SADA tim osvojio Priznanje u kategoriji Arhitektura na 44. Salonu Arhitekture, sa temom Zaokret, za projekat osnovne škole “Vera Miščević” u Belegišu.

Ovaj projekat predstavlja inovaciju koja je ostvarila spoj između ljudskog stvaralaštva i prirodnih elemenata, te omogućila da arhitektura ispuni ne samo funkcionalne zahteve, već i da bude inspiracija za sve korisnike.

Fasada objekta – koncept oblikovanja i materijalizacije

Ovo je druga po redu nagrada koju SADA tim osvaja za projekat OŠ “Vera Miščević”, tako da ćemo se samo na kratko podsetiti šta su bile glavne ideje koje su uobličile ovaj projekat.

Belegiš, kao jedno od vojvođanskih mesta koja se nalazi u blizini Dunava, dobija poseban pečat kroz projekat ove osnovne škole. Objekat škole je osmišljen tako da ga preseca tok Dunava, stvarajući simboličnu vezu između reke i obrazovanja. Umesto da ga zaustavi, arhitektura omogućava prolazak reke, naglašava njen uticaj i inkorporira je u svoj dizajn, što stvara prirodan i harmoničan ambijent.

Vrednost ovog projekta ogleda se i u njegovoj pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Raspored rampi i platformi koje omogućavaju lakše savladavanje prepreka, od samog početka bili su sastavni deo arhitektonskog projekta. Ovi elementi nisu samo dodatak, već su postavljeni kao ravnopravni činioci u kreiranju prostora. Takođe, sedam ulaza u objekat pruža mogućnost da različite celine funkcionišu nezavisno, što se pokazalo posebno korisnim u uslovima pandemije.

Osnovna škola “Vera Miščević” je upravo to – ne samo proširenje kapaciteta i ispunjenje zahteva savremenog obrazovanja, već i snažna poruka o važnosti arhitekture, njenom uticaju i društvenoj ulozi.

Naša odgovornost kao arhitekata prema projektovanju javnih objekata, a posebno obrazovnih ustanova, ogleda se u tome da prevaziđemo zadate okvire. Osnovna škola “Vera Miščević” je upravo to – ne samo proširenje kapaciteta i ispunjenje zahteva savremenog obrazovanja, već i snažna poruka o važnosti arhitekture, njenom uticaju i društvenoj ulozi.

Ovaj projekat za naš tim simbolizuje inovativnost, prilagodljivost i inspiraciju. Zahvalni smo što smo mogli da damo svoj doprinos zajednici u Belegišu, stvarajući prostor u kom su se spojile priroda i znanje. Takođe, raduje nas što je ovakav projekat prepoznat od strane stručnjaka i kolega i što je dobio jedno od najznačajnijih priznanja iz oblasti arhitekture u Srbiji. Iskustvo projektovanja osnovne škole “Vera Miščević” će nas podsticati da i ubuduće nastavimo da težimo ka kreiranju arhitekture koja osvaja srca korisnika i posmatrača.