Top

OPŠTA BOLNICA U SMEDEREVSKOJ PALANCI

Opšta bolnica “Stefan Visoki” deo je bolničkog kompleksa u Smederevskoj Palanci koja se u okviru ovog projekta rekonstruiše i proširuje. Zadatak SADA tima bio je da isprojektuje novi deo objekta koji je planiran tako da predstavlja odraz postojećeg objekta, prateći njegovu volumetriju i spratnost. Toplom vezom premošćava se razlika u spratnim visinama između dva objekta, pa se tako funkcionalno i vizuelno ostvaruje komunikacija između starog i novog objekta.

Kako su i stari i novi objekat dominantni u prostoru, topla veza predstavlja pauzu između dva objekta i unosi prozračnost u kompoziciju. Fasada objekata bolnice je izrazito linearna, sa naglašenim konstruktivnim rasterom, dok se topla veza materijalizuje kroz lak, transparentan fasadni omotač.

GODINA:   2021.
LOKACIJA:   Smederevska Palanka, Srbija
INTERVENCIJA:   Rekonstrukcija i izgradnja novog objekta
STATUS PROJEKTA:   Projektna dokumentacija
PROGRAM:   Opšta bolnica
POVRŠINA:   12 000 m2
SARADNICI:   Pro-ing

Category:
Tags: