Top

OSNOVNA ŠKOLA U SJENICI

Osnovna škola u Sjenici je kompleks je koncipiran kao tri celine – škola, bazen i fiskulturna sala – koje se međusobno preklapaju i uronjene su u postojeću morfologiju terena. Zatvarajući se ka spoljašnjosti, škola se formira kao breg, dok se sa unutrašnje strane otvara igralištu i borovoj šumi.

 

GODINA:   2019
LOKACIJA:   Sjenica, Srbija
INTERVENCIJA:   Novi objekat
STATUS PROJEKTA:   U izgradnji
Program:   Osnovna škola
POVRŠINA:   9 500 m2

 

 

Category: