Top

Osnovna škola u Belegišu

Ono što izdvaja Belegiš od sličnih vojvođanskih mesta jeste blizina Dunava. Objekat škole predstavlja izgrađenu strukturu koja je dozvolila da je Dunav preseče, on ne zaustavlja uticaj reke već ga propušta i omogućava da se dalje širi. Sa jedne strane jasno se čita pravilna matrica i uticaj čoveka, a sa druge ulice kreću da krivudaju, oponašaju reku i diktiraju okruženje. Posebna pažnja pridaje se korisnicima sa invaliditetom – rampe i platforme za savladavanje prepreka prisutne u procesu projektovanja od početne faze. Ovi elementi imaju ravnopravnu ulogu u kompoziciji prostora. Postoji sedam ulaza u objekat, što otvara opciju da različite celine zasebno funkcionišu. Odgovornost koju sa sobom nosi projektovanje javnih objekata, a posebno obrazovne ustanove ogleda se u prevazilaženju okvira zadatog projektnog zadatka, pa je tako osim proširenja kapaciteta i ispunjavanja zahteva savremenih načina obrazovanja, arhitekturom škole poslata i snažna poruka važnosti struke, njenog uticaja i društvene uloge.

 

     GODINA: 2021

     LOKACIJA: Belegiš

     INTERVENCIJA: 

     STATUS PROJEKTA: Završen

     POVRŠINA: 

Category: