Top

ŠKOLA U NOVIM BANOVCIMA

Rekonstrukcija i dogradnja škole u Novim Banovcima je zadatak koji je pripao SADA timu. Novoizgrađeni obejkat u Banovcima je formiran iz dve celine koje su spojene stepenišnim prostorom. Jasno je naglašena forma na uglu, a objekat svojom pozicijom određuje trg ispred crkve, čime je ukazano na značaj lokaliteta u širem kontekstu. Objekat je povezan sa postojećom školom i fiskulturnom salom i sa njima čini jedinstven kompleks, zadržavajući jasnu razliku između celina koje ga čine.

 

GODINA:   2018
LOKACIJA:   Novi Banovci, Srbija
INTERVENCIJA:   Rekonstrukcija i dogradnja
STATUS PROJEKTA:   Završen
PROGRAM:   Osnovna škola
POVRŠINA:   3 500 m2
SARADNICI:   Quiddita

 

 

Category: