Top

TEHNIČKA ŠKOLA SA UČENIČKIM DOMOM U STAROJ PAZOVI

Projekat obuhvata kompleks nove tehničke škole sa učeničkim domom u Staroj Pazovi. Koncipiran je kao spoj dve celine – škole sa fiskulturnom salom u aneksu kao jedne, i učeničkim domom kao druge celine. Objekat škole dominantan je u okviru kompleksa i sastoji se od dva krila -dve kule,  koje su povezane na nivou suterena i prizemlja. Fiskulturna sala je povezana sa školom stepeništem koje se nalazi ispod nivoa zemlje, tako da spolja izgleda kao zaseban objekat, dok je dom projektovan kao slobodnostojeći objekat. Svi objekti na parceli pozicionirani su i oblikovani u odnosu na morfologiju terena i insolaciju.

Materijalizacija objekta zadovoljava sve savremene estetske i tehničke zahteve za objekte ove namene, dok istovremeno omogućava da se objekat uklopi u okolinu.

 

GODINA:   2022.
LOKACIJA:   Stara Pazova, Srbija
INTERVENCIJA:   Nova gradnja
STATUS PROJEKTA:   Projektna dokumentacija
PROGRAM:   Tehnička škola i učenički dom
POVRŠINA:   4 900 m2

Category:
Tags: