Top

Ana Vojinović

Ana Vojinović

Arhitekta

education: Master inženjer arhitekture

Ana Vojinović pridružila se SADA timu 2023. godine kao projektant arhitekture.

Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.