Top

Andreja Milanović

Senior arhitekta

education: Master inženjer arhitekture

Andreja Milanović se pridružila SADA timu 2018. godine.

Osnovne i master studije završila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,

na smeru Unutrašnja arhitektura.