Top

Jovana Božović

Jovana Božović

Projektant konstrukcije

education: Diplomirani inženjer građevinarstva

Jovana Božović je deo SADA tima od 2021. godine.
Diplomirala na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru Konstrukcije.