Top

Dom zdravlja u Staroj Pazovi

Projekat obuhvata rekonstrukciju postojećeg objekta doma zdravlja i izgradnju novog objekta čime se proširuje kapacitet doma zdravlja. Novi objekat je zasebna celina, povezana sa starim preko tople veze koja se materijalizuje kao transparentni prolaz. Projektom rekonstrukcije se predviđa novi, savremeni vizuelni identitet doma zdravlja. Ispred objekta planiran je veliki pristupni plato sa mikro ambijentima za odmor posetilaca.

 

GODINA: 2020
LOKACIJA: Stara Pazova
INTERVENCIJA: Rekonstrukcija, dogradnja i nova gradnja
STATUS PROJEKTA: Tenderska dokumentacija
PROGRAM: Dom zdravlja
POVRŠINA:  7300m2

Category: