Top

Ustanova za decu i mlade Sremčica

Predmet projekta je dečiji paviljon ustanove za decu i mlade “Sremčica”. Rekonstrukcijom i energetskom sanacijom objekat je unapređen ne samo u energetskom i funkcionalnom smislu, već je dobio i novi izgled. SADA tim je,uz tehnička rešenja, ponudio i novi vizuelni identitet objekta koji je u skladu sa savremenom estetikom i funkcijom objekta.

 

GODINA:  2018
LOKACIJA:  Sremčica
INTERVENCIJA:   Rekonstrukcija, adaptacija i energetska sanacija
STATUS PROJEKTA:  Završen
PROGRAM:  Dečiji paviljon ustanove za decu i mlade
POVRŠINA:   1800m2
SARADNICI:  Ki biro

Category: