Top

Osnovna škola u Gornjem Milanovcu

   Osnovna škola u Gornjem Milanovcu će biti rekonstruisana i dograđena na osnovu projektnog rešenja SADA tima.

 

     GODINA: 2021

     LOKACIJA: Gornji Milanovac

     INTERVENCIJA: Rekonstrukcija i dogradnja

     STATUS PROJEKTA: Tenderska dokumentacija

     POVRŠINA: 8500m2

Category: