Top

Osnovna škola u Gornjem Milanovcu

   Osnovna škola u Gornjem Milanovcu će biti rekonstruisana i dograđena na osnovu projektnog rešenja SADA tima.

 

     GODINA: 2021

     LOKACIJA: GORNJI MILANOVAC

     INTERVENCIJA: REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

     STATUS PROJEKTA: TENDERSKA DOKUMENTACIJA

     POVRŠINA: 8500m2

Category: